Gröna Partiet

Ett grönare parti

April 16, 2017

Gröna fotoböcker

Vi i det gröna partiet är som ni förstår väldigt miljömedvetna av oss, därför vi heter just det gröna partiet och man kan därför tycka att detta inlägg kanske talar emot oss själva, men så är inte riktigt fallet.
Tänkte nämligen prata om fotoböcker. Men enligt vårt partis åsikter så strävar vi ju efter ett papperslöst samhälle vilket innebär att det är emot våra egna åsikter att skriva ut foton i en bok i stället för att ha dem digitalt på en skiva eller i din mobil, man kan ju titta på dem ändå, om man inte gör det kan man skaffa en fotoram att lägga in dem i för att då oftare konsumera bilderna.
Men när man pratar ”papperslöst” så beror det ju så klart lite på vad det är man skriver ut, inte ett papper man läser sedan slänger dagen efter, en fotobok kommer man antagligen att spara hela livet. Därför skulle jag inte kalla det slöseri, utan det är pappren som hamnar i soporna som förstör vår natur.
Det finns dessutom fotoböcker som är miljömärkta. Det finns då flera olika parametrar man får kika på när det gäller fotoböcker och om de är miljövänliga, speciellt när man handlar på nätet.
Det mest uppenbara är pappret, vilket typ av papper väljer man? Här kanske man inte behöver välja det mest exklusiva utan kika efter någon typ av returpapper?
Därefter det näst mest uppenbara är ju bläcket eller färgen man använder när man skriver ut bilderna. Detta kan vara en riktig miljöfälla om man inte håller koll. Leta efter en färg med miljömärkning, en färg som naturen kan ta upp vid eventuell återvinning. Det finns nämligen mycket giftiga färger på marknaden bara för att dessa är aningen billigare, men skulle inte påstå att de är bättre.
Sist men inte minst, en av de värsta miljöbovarna när man handlar online är just transporten. Vart skickas din beställda fotobok ifrån och med vilket transportmedel?
Transporterna är ofta det som har den största miljöpåverkan.
Så som sagt, kika efter pappret, färgen och transporten för att hitta en grön fotobok!

April 04, 2017

Jämför studentplakat på nätet

Så här i studenttider (i skrivande stund) funderar många föräldrar till blivande studenter på inköp av studentplakat. Fram tills nu har inte jag hittat någon bra tjänst för att just jämföra olika leverantörer av studentplakat.

Det kan tyckas vara en liten sak med studentplakat, men jag tror att alla studenter som springer ut förväntar sig att se sig själv på ett studentplakat för att inte känna sig helt utanför.

Men hur ska du som förälder kunna veta vart du ska köpa ditt studentplakat för att inte bli lurad? Fram tills nu har jag inte hittat någon tjänst där alla tänkbara leverantörer av studentplakat ställs sida vid sida i en jämförelse.

Men idag hittade jag en sida som jag tänkte tipsa om. Det är www.studentplakat.se. De har samlat alla tänkbara leverantörer av studentplakat och jämför olika parametrar som kan påverka ditt val.

Det jämför bland annat priset, vilka tillverkar studentplakatet billigast? Storleken, vilka storlekar finns att välja på hos leverantören? Frakten och leveranstiden, vad kostar det att leverera plakatet runt om i Sverige och hur lång tid tar det? Det är ju ganska viktigt att du hinner få ditt studentplakat innan studenten. kvaliteten på skylten, hur är trycket och klarar skylten exempelvis en hel dag ute i regn utan att den trillar ihop? Det är några av de egenskaper som kontrolleras hos de olika leverantörerna.

De har även tagit fram en topplista med tre av de bästa leverantörerna som tidigare bevisat sig vara bra leverantörer av studentplakat. Väljer du en av dessa kommer du garanterat att bli nöjd.

De har även listat alla andra företag i en tabell med för och nackdelar samt vilka parametrar som vi valt att jämföra just dem med.
Fundera ut vad du tycker är viktigt, hitta de leverantörer som motsvarar detta och välj den med rätt pris.
Hoppas detta tips va uppskattat!

December 17, 2016

Se din politiska omgivning, billigt

Politik handlar mycket om att se omvärlden på rätt sätt. Att sätta sig in i sina medmänniskors situationer och försöka skapa en bättre värld utifrån detta. I alla fall vi i det gröna partiet har detta som en grundpelare.

Det är nästan politikens a och o. Att förstå sig på människor och att de märker att dom syns. För att bokstavligen kunna se sina medmänniskor så behöver vissa människor glasögon eller linser. Även om det inom politiken oftast bara är bildligt talat att alla ska synas så är det aldrig fel att bokstavligen kunna se sina medmänniskor:D

Glasögon och linser har dessutom rusat i pris, är även detta något vi politiker kan ta tag i? Har inte alla människor rätt att kunna använda alla sina sinnen på ett tillfredsställande sätt? Borde inte synfel gå som vilken sjukdom som helst och betalas av staten via skatter? Många fattiga familjer har inte råd att köpa dyra glasögon till sina barn, vad leder detta till i framtiden?

Inga glasögon och barnen kan få men för livet, billiga fula glasögon och barnen blir mobbade och på så sätt får men för livet. Det är en otroligt svår fråga, men kanske ändå viktig att ta upp.

För de barn som verkligen behöver glasögon är det inget snack, dessa barn ska få det, kosta vad det kostar. Men man kan ju använda alla tänkbara medel för att hålla nere kostnaden. Exempelvis hos Specsavers skulle man kunna gå ihop och köpa 2 och betala för 1. Eller kanske med en Specsavers rabattkod kan man få ett stort avdrag i pris. Dessa rabattkoder kan man hitta hos Rabattkodsidan eller hos en annan liknande tjänst på nätet.

Jag anser att det bara är dumt att betala för mycket för något online, när alla onlinebutiker har marginal för att ge denna typen av rabatt. Handla aldrig utan erbjudande eller rabattkod när du köper på nätet.

 

October 27, 2016

Regler kring skatt

I Sverige har vi skyldighet att betala skatt till staten eller annat samhällsorgan. Det främsta syftet är för att finansiera den offentliga sektorn men kan även ha andra. Till exempel att jämna ut inkomster eller påverka personers handlingar med hjälp av ekonomiska incitament. För olika typer av människor finns det däremot olika typer av skatt att betala:

Inkomstskatt: Inkomstskatt betalas på inkomsten och är en direkt skatt. Som inkomst räknas lön, ränta och andra inkomster av kapital, realisationsvinster och liknande.

Moms: Det här är en indirekt skatt på det mervärde som genereras vid försäljning av varor och tjänster.

Punktskatter: Även punktskatt är en indirekt skatt på vissa utpekade varor eller liknande. Ofta med syfte att minska förbrukning av dessa eller för att finansiera indirekta kostnader förknippade med konsumtionen.

Skatt på egendom: En direkt skatt på ägande, ofta med fördelningspolitiskt syfte.

Arbetsgivaravgifter: Arbetsavgifter räknas normalt som avgifter men kan innehålla inslag av skatt. Den består av flera olika avgiftersom betalas av arbetsgivaren, oftast ett företag. Avgifterna räknas som en andel av de löner som de anställda får. Avgifterna ger rätt till förmåner och betalas av arbetsgivaren direkt till skattemyndigheten, pensionsfonden eller liknande. I dessa avgifter ingår moment av skatt, om det ingår avgifter som inte ger rätt till motsvarande förmåner.

Egenavgifter: Dessa avgifter liknar arbetsgivaravgifter men betalas av egenföretagare i förhållande till den intjänade inkomsten.

Olika regler gäller för olika områden, som egenföretagare måste till exempel skatt betalas på vinsten i förväg varje månad. Skatten måste stämmas av i samband med deklarationen. Även om det finns en skyldighet att betala skatt så finns det ingen skyldighet att ta hand om det själv. Det finns enkla metoder för att kunna hantera ekonomin, bland annat genom att anlita någon som kan hjälpa till. Att hitta någon kan enkelt göras på till exempel www.ekonomijuridik.se.

October 07, 2016

Rädda jordens liv

Den största av mänsklighetens frågor är hur vi ska rida Jordens liv. Förutom klimatförändringarna finns många andra problem som tyvärr hamnar i bakvattnet på grund av den stora omvälvning en global uppvärmning kan ge.  

Sveriges Miljö Problem

Till exempel ett av problemen är den stora utrotning av djurarter som sker. Aldrig i jordens historia har det dött så många djurarter som nu. De största problem som listats av naturvårdsverket för Sverige är:

 

 1. Klimatpåverkande gaser

 

 1. Uttunning av ozonskiktet

 

 1. Försurning av mark, vatten mm

 

 1. Marknära ozon och andra oxidanter

 

 1. Tätorternas luftföroreningar och buller

 

 1. Övergödningen

 

 1. Påverkan av metaller

 

 1. Påverkan av organiska miljögifter

 

 1. Introduktion och spridning av främmande organismer

 

 1. Nyttjandet av mark och vatten som produktions- och försörjningsresurs

 

 1. Exploateringen av mark och vatten för bebyggelse, anläggningar och infrastruktur

 

 1. Anspråk mot särskilt värdefulla områden

 

 1. Avfall och miljöfarliga restprodukter

 

 1. Strålning (Radon och elektromagnetisk strålning)

 

Och det är punkt 1 som får den absolut största uppmärksamheten. Den är allvarlig och behöver uppmärksamhet, men det finns så många andra problem som riskerar att bara fortgå om inte de belyses också. Växthuseffekten som det populärt kallas, detta problem är så globalt i sin natur så det måste lösas av alla länder.

 

Världens Miljö Problem

Överbefolkning

Jordens  befolkning ökar kraftigt sen ungefär år 1900, efter att ha växt väldigt långsamt i ett par tusen år. De sista 60 åren har befolkningen tredubblats. FN beräknar att de kan ske en stabilisering runt 10-12 miljarder under detta århundrade. Man ser att att födelsetalen avtar i takt med att levnadsstandarden höjs. Anledningen att det ändå ökar är det de som lever nu kommer få kraftigt utökad medellivslängd. Så den överbefolkning som kommer att bli är så att säga redan född. Och det finns en stabilitet redan nu eventuellt.

Klimatförändringar

De mest akuta och oroväckande problemet. Vi vet inte hur snabbt det kan gå, om det finns en “tipping point” med en skenande värmeökning som troligen hände på Venus.

Biologisk mångfald

Antalet djur och växtarter dör ut i sin snabbaste takt i planetens historia.

Vatten

Vanligt dricksvatten börjar bli ett stort problem. Det är tillgången som inte är tillräcklig, och det finns stor risk framtida krig kommer att handla om tillgången till vatten.

Miljöföroreningar

Luft, vatten och mark föroreningar från bilar och industri.

Överfiskning

Många fiskarter dör ut och riskerar att aldrig att återhämta sig.

Skogsavverkning

Vi avverkar skog i en aldrig skenande fart. Ett nytt problem har också upptäckts, träd dör av sig själva i en takt som aldrig tidigare setts på planeten.

 

October 07, 2016

Farligheter i dagens samhälle

En av dagens farligheter är korruption. Det som belyses väldigt lite i Svenska samhället. Det är enstaka stjärnreportar som gräver fram absurda historier hur någon i maktens sfär har berikat sig på allehanda absurda sätt. Utan dessa reportrar kan man undra om det överhuvudtaget skulle grävas fram nåt i Sverige.

Sverige har Institutet Mot Mutor (IMM). Men det är ytterst sällan nånting leder till åtal. Signifikativt i Sverige är att det är småsaker som drivs krig mot. Och då pratar vi verkligen om småsaker. Det var nyligen en lång artikel från Institutet Mot Mutor om landshövdingen som fick ett VIP-bord vid DJ Battle i Almedalen. Om en landshövding för några vodka drinkar och nöjet att sitta vid ett VIP bord kanske kan kan vara formellt fel, men är ju knappast ett stort samhällsproblem. Då vi å andra sidan ser att de som begår stora grova brott aldrig någonsin ens åtalas.

Sverige är litet och ryggdunkandet på restauranger och i bastu hallarna i jaktstugorna är ibland en ännu mycket mindre krets. Den krets som har makten i hela landet. Det var en skojsam artikel nyligen om konsekvenserna av en Rysk ockupation av Sverige. Förutom roligare hockey och billigare vodka, så skrevs om det faktum att i Ryssland så bedrivs en jakt på korruption i verkligheten. Och straffen är väldigt hårda, som artikelförfattaren skrev, döms du så blir det en enkel biljett till Sibirien. I Sverige får du på sin höjd en negativ artikel i Aftonbladet om du begår nåt riktigt stort. Men skulle en vanlig Svenson ta emot en julost så åker du dit.

Vad ska man göra åt detta? Man ska givetvis börja med att titta på länderna där korruptionsjakt verkligen bedrivs. Ta Singapore, ett av de få länder där det anses att korruption utrotats. Ertappas du med ha begått fel, till exempel tagit betalt för ett visa, så blir det inte bara fängelse, dyra böter, tappade social förmåner för resten av livet, utan också total social utstötning. Priset för korruption är så högt, så man gör det inte helt enkelt.

Korruption är mycket farligt för miljön också. Om vi ser på Neapel med sina drivor av sopor på grund av att maffian styr sopbranschen. Eller de många dödsfallen i senaste italienska jordbävningen som också berodde på maffia och korruption inom byggnadsnämnder. Husen var byggda bokstavligen talat av papper.  

Det måste också till att politiker tar detta på allvar. Och att det inte tystas ner varje gång det dyker upp nya fall.

October 07, 2016

En grönare värld

Miljöpartiet har fått mer och mer kritik sista året. Mycket har grundat sig i att man tappat fokuset på miljöfrågorna. Och många andra frågor har varit det som förknippats med miljöpartiet sista åren. Ett problem är att dom sitter i en regering, i det läget blir det tvunget att kompromissa, annars får man inte sitta kvar. Miljöpartiet behöver verkligen regeringserfarenhet, så kanske man kan hitta tillbaka lite senare.

Allt detta har fått många människor att leta efter nya alternativ. De som driver en hårdare miljö linje.  Men att man samtidigt är realistiska och praktiska. Det går inte att kräva att alla plötsligt slutar flyga eller slutar köra bil. Det måste finns bra alternativ. Sen får man inte ha heliga kor, till exempel snabb avveckling av kärnkraften. Skulle kärnkraften försvinna från idag till imorgon skulle dagens kol och oljeutsläpp ses som låga helt plötsligt. Det är ömt framförallt av att det forskas väldigt mycket på generation 4 av kärnkraftsreaktorer. 4de generations reaktorer kommer kunna använda dagens avfall för att producera energi. Löser man detta tekniskt, så har de en given plats så länge vi har avfall. Vilket vi i Sverige verkligen borde lyssna på, då Sverige har mest kärnkraftsavfall per capita av alla världens länder.

Så det gäller att fokusera på rätt saker och inte för mycket på en gång. Det finns flera rörelser, ett intressant är nya Gröna Partiet. Gröna Partiet vill starta en ny politisk rörelse, där det måste vara många som arbetar med små delar var för sig. Det går inte som igår att ett fåtal eldsjälar försöker arbeta med alla frågor.

Gröna Partiet

Det nya Gröna Partiet vill ha en politik som:

 • Tar miljön på allvar
 • Arbetar för att mänskliga rättigheter efterlevs
 • Står upp för jämlikhet
 • Ha en positiv syn på framtiden,
 • Vill bygga en balanserad ekonomi
 • Införa basinkomst
 • Skapa ett så gott samhälle vi kan med de förutsättningar vi har

Gröna Partiet står för veganism, feminism och hållbar energi och produktion. Gröna Partiet vill inte ägna sig åt utopiska diskussioner och tankegångar. Historien har visat att det inte går att införa. Däremot ett hållbart kretslopp. Att se på helheten och skapa ett bra samhälle med de resurser som finns tillgängliga

Miljöpartiet

Miljöpartiet har fått utstå mycket kritik sista åren. Miljöpartiet har annars varit förskonande från någon verklig granskning av sina förslag. Dels har Miljöpartiet haft problem med att man inte tagit vissa fundamentalister på allvar och låtit dom få husera lite som dom vill. Bara dom har haft en grön profil. Vissa saker kanske blev en storm i ett vattenglas, men är viktiga principiella frågor. Till exempel om man anser att man inte vill hälsa på kvinnor, och kvinnor enbart. Då är det en förolämpning. Sen kanske man vill hälsa på andra sätt, bara man är konsekvent mot alla människor. Vi kan inte ha politiker till exempel som skulle vägra hälsa på samer, på jugoslaver, på homosexuella och så vidare. Detta har skadat Miljöpartiet djupt, och man förstår nog inte detta riktigt fortfarande hur stor skada det har varit. Miljöpartiet har också vacklat i viktiga frågor. Till exempel är man stenhårda motståndare av kolkraft. Kolkraft är en mycket smutsig energiform. Den skadar både miljön med sina utsläpp, och den stora dåliga miljöpåverkan den har då den utvinns. Men, och det är det stora menet, kolkraft är billigt. Vattenfall har haft många äventyr inom kolkraft och Miljöpartiet var oförmögna att avsluta dessa äventyr. Miljöpartiet gick så långt så att man indirekt stöder kolkraft genom försäljning av Vattenfalls brunkols verksamhet. Man skulle en gång för alla se till att Vattenfall ägnar sig åt bra energi framställning, och lägger ner all skadlig. Punkt slut. Men Miljöpartiet blev ett offer för det politiska spelet. Något man bedyrat man aldrig skulle bli.

Djurens parti

Detta är ett annat grönt parti. Djurens parti är ett formellt politiskt parti som är nybildat 2014. Som namnet antyder fokuserar det på djurrätt- och djurskyddsfrågor i Sverige och globalt. Men vill också verka för en bra miljö och en hållbar utveckling.

Utöver dessa finns inga formella gröna partier. De andra är organisationer eller föreningar och individer som arbetar för enstaka frågor. Inom etablerade parter ser sig givetvis alla vara gröna. Men man sätter realpolitik i främsta rummet och sedan miljön.