Gröna Partiet

Ett grönare parti


November 08, 2017

Tankar och Gröna Canvastavlor

Allt ska vara grönt tycker vi i de gröna partiet, man ska så långt det bara är möjligt tänka på naturen och försöka ta vara på den så gott det går.
Detta gör man klart enklast genom att minimera allt spill och onödiga utsläpp av giftiga ämnen och gaser i naturen som naturen själv har svårt att ta hand om. Detta gäller även produkter du väljer att köpa online.
Tänkte därför berätta vad jag gjorde i veckan för miljön, jag köpte nämligen en canvastavla i present till en bekant men inte vilken canvastavla som helst, utan en grön canvastavla.
Vad menar jag då med en grön canvastavla? Jo, enligt leverantören ska detta vara en miljövänlig canvastavla som påverka miljön minimalt. Alla färger som används vid skapandet av canvastavlan samt ramen och duken är 100% miljövänliga. Naturliga ämnen som naturen enkelt kan bryta ner om det skulle vara aktuellt vid en eventuell kassering av tavlan.
Det är även i tillverkningen en miljövänlig tavla, det är nämligen minimalt med spill vid tillverkningen då leverantören anpassat inköpen av duk till de format man kan beställa, likväl ramen som används för att spänna upp duken på köps in i metervara och kapas till på ett sådant sätt att det enda som går till spillo är eventuella sågspån vid kapningen av ramen.

Detta är bara ett exempel jag tänkte ta upp när det handlar om att leva grönt, canvastavlor är bara en liten mikroskopisk del av min konsumtion, men tänker jag på samma sätt som vid denna beställning vid alla inköp som jag gör så gör jag skillnad.
Skulle dessutom denna artikel få fler att tänka som jag och drar sitt strå till stacken skulle världen vara på väg mot något mycket bättre än vad den är idag.
Tänk på det i fortsättningen.