Gröna Partiet

Ett grönare parti


Anslut dig till oss

Vårt mål är att sprida våra grundpelare och skapa ett bättre samhälle för både människor, djur och miljö. Vi lever alla i en symbios tillsammans och är beroende av varandra. Vår planet är unik och vacker, men kan bli ännu vackrare utan klimatförändringar, spridning av gifter, försurning och utrotning av arter. För att sprida grundpelarna som vår politik står på välkomnar vi alla som vill ansluta sig till oss. Du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga och hur du vill engagera dig. Det viktigaste för oss är att du delar våra visioner och tankar. Det spelar ingen roll om du precis har öppnat ögonen för dessa tankar eller om du levt med dem i år. Vi tror på att alla kan förändras så länge det sker åt rätt håll.

Det finns olika sätt du kan engagera dig på. Vi annordnar bland annat utbildningar, politikutveckling, kampanjer och events som du kan delta i. Du kan även lära dig mer om våra grundpelar och vad de står för, läs gärna också om politik. Med fördjupade kunskaper inom politik och viktiga samhällsfrågor kan du lättare ta del i diskussioner och utbildningar.

Alla är otroligt välkomna och viktiga för oss. Som en del av Gröna Partiet får du vara med och påverka politiken, knyta kontakter och utöka ditt nätverk, kandidera i kommun-, landstings/region och riksdagsval, väljas till ett politiskt förtroendeuppdrag och engagera dig i föreningsarbete. Brinner du för att få din röst hörd eller uttrycka dina åsikter så är det här partiet perfekt. Engagerade personer och nytänkande är vad som behövs för att driva partiet och utveckla det. Vill du inte vara med men fortfarande sprida vår politik så är det minst lika viktigt. Idag finns ett fantastiskt verktyg att använda för att sprida åsikter, sociala medier. Använd dem och hjälp oss att driva vår politik framåt.