Gröna Partiet

Ett grönare parti


October 07, 2016

En grönare värld

Miljöpartiet har fått mer och mer kritik sista året. Mycket har grundat sig i att man tappat fokuset på miljöfrågorna. Och många andra frågor har varit det som förknippats med miljöpartiet sista åren. Ett problem är att dom sitter i en regering, i det läget blir det tvunget att kompromissa, annars får man inte sitta kvar. Miljöpartiet behöver verkligen regeringserfarenhet, så kanske man kan hitta tillbaka lite senare.

Allt detta har fått många människor att leta efter nya alternativ. De som driver en hårdare miljö linje.  Men att man samtidigt är realistiska och praktiska. Det går inte att kräva att alla plötsligt slutar flyga eller slutar köra bil. Det måste finns bra alternativ. Sen får man inte ha heliga kor, till exempel snabb avveckling av kärnkraften. Skulle kärnkraften försvinna från idag till imorgon skulle dagens kol och oljeutsläpp ses som låga helt plötsligt. Det är ömt framförallt av att det forskas väldigt mycket på generation 4 av kärnkraftsreaktorer. 4de generations reaktorer kommer kunna använda dagens avfall för att producera energi. Löser man detta tekniskt, så har de en given plats så länge vi har avfall. Vilket vi i Sverige verkligen borde lyssna på, då Sverige har mest kärnkraftsavfall per capita av alla världens länder.

Så det gäller att fokusera på rätt saker och inte för mycket på en gång. Det finns flera rörelser, ett intressant är nya Gröna Partiet. Gröna Partiet vill starta en ny politisk rörelse, där det måste vara många som arbetar med små delar var för sig. Det går inte som igår att ett fåtal eldsjälar försöker arbeta med alla frågor.

Gröna Partiet

Det nya Gröna Partiet vill ha en politik som:

  • Tar miljön på allvar
  • Arbetar för att mänskliga rättigheter efterlevs
  • Står upp för jämlikhet
  • Ha en positiv syn på framtiden,
  • Vill bygga en balanserad ekonomi
  • Införa basinkomst
  • Skapa ett så gott samhälle vi kan med de förutsättningar vi har

Gröna Partiet står för veganism, feminism och hållbar energi och produktion. Gröna Partiet vill inte ägna sig åt utopiska diskussioner och tankegångar. Historien har visat att det inte går att införa. Däremot ett hållbart kretslopp. Att se på helheten och skapa ett bra samhälle med de resurser som finns tillgängliga

Miljöpartiet

Miljöpartiet har fått utstå mycket kritik sista åren. Miljöpartiet har annars varit förskonande från någon verklig granskning av sina förslag. Dels har Miljöpartiet haft problem med att man inte tagit vissa fundamentalister på allvar och låtit dom få husera lite som dom vill. Bara dom har haft en grön profil. Vissa saker kanske blev en storm i ett vattenglas, men är viktiga principiella frågor. Till exempel om man anser att man inte vill hälsa på kvinnor, och kvinnor enbart. Då är det en förolämpning. Sen kanske man vill hälsa på andra sätt, bara man är konsekvent mot alla människor. Vi kan inte ha politiker till exempel som skulle vägra hälsa på samer, på jugoslaver, på homosexuella och så vidare. Detta har skadat Miljöpartiet djupt, och man förstår nog inte detta riktigt fortfarande hur stor skada det har varit. Miljöpartiet har också vacklat i viktiga frågor. Till exempel är man stenhårda motståndare av kolkraft. Kolkraft är en mycket smutsig energiform. Den skadar både miljön med sina utsläpp, och den stora dåliga miljöpåverkan den har då den utvinns. Men, och det är det stora menet, kolkraft är billigt. Vattenfall har haft många äventyr inom kolkraft och Miljöpartiet var oförmögna att avsluta dessa äventyr. Miljöpartiet gick så långt så att man indirekt stöder kolkraft genom försäljning av Vattenfalls brunkols verksamhet. Man skulle en gång för alla se till att Vattenfall ägnar sig åt bra energi framställning, och lägger ner all skadlig. Punkt slut. Men Miljöpartiet blev ett offer för det politiska spelet. Något man bedyrat man aldrig skulle bli.

Djurens parti

Detta är ett annat grönt parti. Djurens parti är ett formellt politiskt parti som är nybildat 2014. Som namnet antyder fokuserar det på djurrätt- och djurskyddsfrågor i Sverige och globalt. Men vill också verka för en bra miljö och en hållbar utveckling.

Utöver dessa finns inga formella gröna partier. De andra är organisationer eller föreningar och individer som arbetar för enstaka frågor. Inom etablerade parter ser sig givetvis alla vara gröna. Men man sätter realpolitik i främsta rummet och sedan miljön.