Gröna Partiet

Ett grönare parti


Om Gröna partiet

2011 startades Gröna Partiet efter Miljöpartiet haft kongress och valt ny partiledning. Avsikten var att skapa ett mer spetsigt och ideologiskt förankrat grönt parti. Det behövdes ett nytt vasst grönt parti i den svenska politiken.

Vi har en stor vilja att arbeta på miljön och djurens sida, denna vilja är större än någonsin och vi brinner för det vi gör. Förutom miljön och djuren värnar vi om och står upp för mänskliga rättigheter, jämlikhet, tror på framtiden, vill balansera ekonomin och skapa ett så gott samhälle som vi kan utifrån de förutsättningar som vi har.

Miljön och djuren har ingen röst att tala med. Därför är det otroligt viktigt att det finns personer som kan tala för dem. Kommunikation är oerhört viktigt i samhället och vi står personligen bakom en vegansk livsstil eftersom kommunikationen mellan människor och djur är komplicerad. Vi förutsätter att djur inte har lust att bli vår mat eller att vi ska ta saker från dem utan samtycke. Det finns egentligen inget att invända om djuren mår bra och det finns en kretsloppstanke, ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi arbetar dock utifrån ett veganskt synsätt och respekterar alla liv.

En väldigt stor fråga och en del av anledningen till att vi startade partiet är frågan om miljön. Klimatet blir kallare, djurarter dör, luften förorenas och vi avverkar skog i snabb takt. Det här är ett av de viktigaste områdena att fokusera på, hur vi ska ta hand om alla dessa problem. Vi vill skapa en bättre värld att leva i, vilket bara kommer hända när vi slutar skada miljön. Genom hållbar energi och produktion vill vi investera i en långsiktig tillväxt. Skapandet av varor och tjänster ska ske utan förorening, det ska bevara energi och naturresurser, det ska vara ekonomiskt lönsamt och säkert samt hälsosamt för arbetstagarna och samhället.