Gröna Partiet

Ett grönare parti


October 27, 2016

Regler kring skatt

I Sverige har vi skyldighet att betala skatt till staten eller annat samhällsorgan. Det främsta syftet är för att finansiera den offentliga sektorn men kan även ha andra. Till exempel att jämna ut inkomster eller påverka personers handlingar med hjälp av ekonomiska incitament. För olika typer av människor finns det däremot olika typer av skatt att betala:

Inkomstskatt: Inkomstskatt betalas på inkomsten och är en direkt skatt. Som inkomst räknas lön, ränta och andra inkomster av kapital, realisationsvinster och liknande.

Moms: Det här är en indirekt skatt på det mervärde som genereras vid försäljning av varor och tjänster.

Punktskatter: Även punktskatt är en indirekt skatt på vissa utpekade varor eller liknande. Ofta med syfte att minska förbrukning av dessa eller för att finansiera indirekta kostnader förknippade med konsumtionen.

Skatt på egendom: En direkt skatt på ägande, ofta med fördelningspolitiskt syfte.

Arbetsgivaravgifter: Arbetsavgifter räknas normalt som avgifter men kan innehålla inslag av skatt. Den består av flera olika avgiftersom betalas av arbetsgivaren, oftast ett företag. Avgifterna räknas som en andel av de löner som de anställda får. Avgifterna ger rätt till förmåner och betalas av arbetsgivaren direkt till skattemyndigheten, pensionsfonden eller liknande. I dessa avgifter ingår moment av skatt, om det ingår avgifter som inte ger rätt till motsvarande förmåner.

Egenavgifter: Dessa avgifter liknar arbetsgivaravgifter men betalas av egenföretagare i förhållande till den intjänade inkomsten.

Olika regler gäller för olika områden, som egenföretagare måste till exempel skatt betalas på vinsten i förväg varje månad. Skatten måste stämmas av i samband med deklarationen. Även om det finns en skyldighet att betala skatt så finns det ingen skyldighet att ta hand om det själv. Det finns enkla metoder för att kunna hantera ekonomin, bland annat genom att anlita någon som kan hjälpa till. Att hitta någon kan enkelt göras på till exempel www.ekonomijuridik.se.