Gröna Partiet

Ett grönare parti


Våra grundpelare

Vårt parti står på flera olika grundpelare. Vår organisering är direktdemokratisk, vilket kan innebära en skillnad från andra partier. Vi tror inte på maktmissbruk eller korruption och tar tydlig ställning från detta. Demokrati ska vara mer än bara ett fint ord och det blir vad vi gör det till. Partiet bygger på gröna grundbultar som ekologism, solidaritet, grön ekonomi, livsrespekt, jämlikhet, pacifism, social rättvisa och direktdemokrati. Vi strävar efter att vara det mest meningsfulla alternativet inom svensk politik och vill lyfta de stora frågorna. Vi vill ge politiken nya dimensioner med vårt innehåll.

Vi tar avstånd från alla former av utnyttjande och grymhet mot djur. Så långt som det är praktiskt möjligt tar vi avstånd från all exploatering av djur. Djuren kan inte kommunicera själva och därför väljer vi att inte utnyttja dem utan samtycke.

För att samhället ska utvecklas och drivas framåt måste frågan om jämlikhet tas på allvar. Ordet jämlikhet förklaras att det är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle har samma status och respekt. Vi har en väg att vandra innan vi kan kalla oss helt jämlika. Vi vill gärna bana ut vägen för den vandringen och leda arbetet kring jämlikhet.

Förutom att vi står för jämlikhet och veganism så sätter vi naturen och miljön i centrum. Människans intresse är jämställda med fortlevande av övriga delar av det ekologiska systemet. Andra levande organismers välbefinnande är minst lika viktiga som människans. Vid politiska beslut tas alltid i beaktande om det kan påverka den samhälleliga eller biologiska miljön. Våra prioriteringar fastställer att de samhälleliga aktiviterna så gott det går inte ska förstöra för de kommande generationerna. Människor, precis som djur, ska ha rätt att utvecklas till sitt fulla potential och få möjlighet att leva sitt liv på ett sätt som gör det möjligt för en att växa på det sättet man önskar.